Wat krijgt u als deelnemer

Deelname aan Klassewerkplek is inclusief:

  • afname van het onderzoek onder alle medewerkers van de school.
  • een uitgebreide rapportage van de resultaten, ook afgezet tegen de gemiddelden van het onderzoek onder alle scholen.
  • alle promotionele activiteiten bij benoeming tot Klassewerkplek, zoals profilering op de website en op social media (zie wat we doen).
  • plaatsen van vacatures in geval van benoeming tot Klassewerkplek.

In geval van deelname als bestuur ontvangt het bestuur aanvullend op bovenstaande een overkoepelende rapportage waarbij de resultaten van de scholen onderling worden vergeleken, ook weer afgezet tegen de gemiddelden van alle deelnemende scholen. Voorbeelden hiervan zijn op aanvraag beschikbaar.