Spelregels

Veel spelregels zijn er niet. En toch word je niet zomaar Klassewerkplek.

Deelname

Alle scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen meedoen. Van een school kunnen alle teamleden meedoen, dus niet alleen leerkrachten/docenten, maar ook IB-ers, ondersteuners en bijvoorbeeld schoolleiders.

De kosten per deelnemende school staan op onze kosten pagina. Voor groepen scholen (bijvoorbeeld besturen, RAP-samenwerkingsverbanden) zijn kortingen mogelijk.

Voor dat bedrag krijgt iedere school het Klassewerkplek onderzoek met de uitgebreide rapportage. Die rapportage biedt de mogelijkheid om als school aan de slag te gaan met de thema’s rondom werkgeluk.

En uiteraard maken de deelnemende scholen kans op de titel Klassewerkplek, met alle voordelen van dien!

Eisen aan een Klassewerkplek

Klassewerkplekken zijn de scholen met de hoogste score op alle 6 thema’s van werkgeluk. De exacte normering is nu gesteld op:

  • Minimaal een score van 4.00 (zonder afronding) op het gemiddelde van de 6 thema’s
  • Geen enkel thema onder de 3.50, met uitzondering van het thema “werk in balans”, waar een minimum van 3.00 geldt
  • Een minimale respons van 80%

Bij de berekening van het gemiddelde van alle thema’s werken wij met de niet afgeronde gemiddelden van de individuele thema’s. Daarbij kijken we alleen naar de leerkracht-specifieke scores.

De uitslag

De uitslag wordt bepaald door alle scores bij elkaar op te tellen en het gemiddelde te berekenen. Vervolgens kijken we per provincie welke school zich Klassewerkplek mag noemen. Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd.