Spelregels

Veel spelregels zijn er niet. En toch word je niet zomaar Klassewerkplek.

Deelname

Alle scholen in het primair onderwijs mogen meedoen. Van een school kunnen alle teamleden meedoen, dus niet alleen leerkrachten, maar ook IB-ers, ondersteuners en bijvoorbeeld schoolleiders.

De kosten per deelnemende school staan op onze kosten pagina. Voor groepen scholen (bijvoorbeeld besturen, RAP-samenwerkingsverbanden) zijn kortingen mogelijk.

Voor dat bedrag krijgt iedere school het Klassewerkplek onderzoek met de uitgebreide rapportage. Die rapportage biedt de mogelijkheid om als school aan de slag te gaan met de thema’s rondom werkgeluk.

En uiteraard maken de deelnemende scholen kans op de titel Klassewerkplek, met alle voordelen van dien!

Eisen aan een Klassewerkplek

Klassewerkplekken zijn de scholen met de hoogste score op alle 6 thema’s van werkgeluk. Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk teamleden hun mening geven, moet een Klassewerkplek een respons van minimaal 80% halen.

Uiteindelijk kan iedere school een Klassewerkplek worden. Een Klassewerkplek hoort in principe bij de 20 % scholen met de hoogste score op het gebied van werkgeluk in de eigen provincie. Klassewerkplek streeft ernaar om uiteindelijk het Klassewerkplek-predikaat voor álle scholen bereikbaar te maken, door op termijn te gaan werken met een minimale score. In sommige provincies is deze situatie door het hoge aantal deelnemende scholen al gerealiseerd.

De uitslag

De uitslag wordt bepaald door alle scores bij elkaar op te tellen en het gemiddelde te berekenen. Vervolgens kijken we per provincie welke school zich Klassewerkplek mag noemen. Over de uitslag wordt niet gecommuniceerd.