Kosten en voorwaarden

Scholen kunnen individueel meedoen aan het onderzoek van Klassewerkplek, of als groep scholen van bijvoorbeeld een bestuur of samenwerkingsverband. Deelname aan Klassewerkplek kost in de basis 300 euro per school (ex. BTW), maar bij meer deelnemende scholen zijn kortingen mogelijk. Hoe dat zit, leggen we hieronder uit.

Individuele deelname (één school)

Deelname aan Klassewerkplek is eenvoudig, vergt minimale tijd en ook de kosten hebben we zo laag mogelijk gehouden. Bij deelname betaalt een individuele school 300 euro (ex. BTW). U ontvangt de factuur na het ontvangen van de onderzoeksrapportage in maart 2023.

Wat krijgt u als deelnemer?

Deelname aan Klassewerkplek is inclusief:

– afname van het onderzoek onder alle medewerkers van de school;

– een uitgebreide rapportage van de resultaten, ook afgezet tegen de gemiddelden van het onderzoek onder alle scholen;

– alle promotionele activiteiten bij benoeming tot Klassewerkplek, zoals profilering op de website en op social media;

– de lokale promotie van vacatures in geval van benoeming tot Klassewerkplek.

Kortom, bij deelname aan Klassewerkplek zijn àlle kosten vooraf volledig duidelijk, en zijn géén nakomende kosten of diensten die Klassewerkplek additioneel aanbiedt.

Deelname met méér scholen (besturen, samenwerkingsverbanden)

In geval van deelname als bestuur ontvangt het bestuur aanvullend op bovenstaande een overkoepelende rapportage waarbij de resultaten van de scholen onderling worden vergeleken, ook weer afgezet tegen de gemiddelden van alle deelnemende scholen. Voorbeelden hiervan zijn op aanvraag beschikbaar. In dat geval hanteren wij een kortingsstafel per 10, 20, 30 en 50 scholen. Voor details, zie de tabel onderstaande tabel.

Kosten per school of organisatie-eenheid bij inschrijving na 23 juli 2022*

 < 10 € 300
10-19 € 275 
20-29 € 250
30-49 € 225
> 50 € 200

*Alle hierboven genoemde bedragen zijn ex. 21% btw.

Een schoolrapportage is een door het bestuur aangewezen organisatorische eenheid (doorgaans een school) waarover individueel gerapporteerd wordt. Een bestuur kan ervoor kiezen om naast de scholen binnen het bestuur ook een onderzoek te laten uitvoeren onder bijvoorbeeld de vervangingspool of op het bestuurskantoor. In dat geval tellen die rapportages mee als schoolrapportages. Organisatorische eenheden anders dan scholen komen niet in aanmerking tot uitverkiezing van Klassewerkplek.

Overige voorwaarden

– Deelnemende scholen of besturen voeren uiterlijk in de week vóór aanvang van de Kerstvakantie alle E-mailadressen van personeelsleden in het onderzoeksinstrument van Klassewerkplek

– De rapportages zullen aan de organisatie beschikbaar worden gesteld uiterlijk in april.

– Voor het predikaat Klassewerkplek is minimale respons van 80% is vereist.

– Een Klassewerkplek hoort in principe bij de 20 % scholen met de hoogste score op het gebied van werkgeluk in de eigen provincie. Klassewerkplek streeft ernaar om uiteindelijk het Klassewerkplek-predikaat voor álle scholen bereikbaar te maken, door op termijn te gaan werken met een minimale score. In sommige provincies is deze situatie door het hoge aantal deelnemende scholen al gerealiseerd.

– Over de uitslag van de Klassewerkplek-benoemingen kan niet gecommuniceerd worden.

– Klassewerkplek zal nooit bekend maken dat een school of bestuur heeft meegedaan aan het onderzoek, tenzij de school of het bestuur het predikaat Klassewerkplek heeft verdiend en als voorbeeldschool meegaat in de communicatie na bekendmaking. Bekendmaking van deelname kan verder alleen na expliciete toestemming van de school of het bestuur.

– Klassewerkplek draagt zorg voor de veilige gegevensverwerking en zal alle beschikbare E-mailadressen verwijderen één maand na de oplevering van de rapportages.