Privacy verklaring

Klassewerkplek B.V. houdt zich aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij je gegevens op een veilige manier bewaren. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens verzameld worden door Klassewerkplek B.V., hoe we de gegevens verwerken en hoe we er op een goede manier mee omgaan.

Bedrijfsgegevens:

  • Klassewerkplek B.V.
  • http://www.klassewerkplek.nl
  • KvK: 77119819
  • BTW-nummer: NL860907296B01

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvan Klassewerkplek in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt. Tevens is dit van toepassing op alle activiteiten en websites die vallen onder Klassewerkplek B.V.

Welke gegevens verwerkt Klassewerkplek?

Wij bewaren en verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om ons jaarlijks onderzoek te doen. Voor deelnemers aan het onderzoek betekent dat we je naam en E-mailadres hebben gekregen van je werkgever, en dat we dus weten voor welke school je werkt. Als je er daarnaast voor kiest om je gegevens achter te laten in het online formulier, dan hebben we die gegevens uiteraard ook.

Als er aanvullende communicatie tussen jou en ons heeft plaatsgevonden hebben we wellicht ook andere gegevens van je. Die heb je dan zelf met ons gedeeld, bijvoorbeeld in de handtekening onder je E-mail.

Van opdrachtgevers hebben we daarnaast aanvullende gegevens, zoals adresgegevens voor facturering of andere gegevens om in contact te kunnen treden over de deelname aan Klassewerkplek.

Persoonsgegevens verwerken wij alleen indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met jou of jouw school/stichting gesloten overeenkomst;
b. het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe verkrijgt Klassewerkplek jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:

Verkrijgen persoonsgegevens via online formulieren

In de vragenlijst van Klassewerkplek kun je door het invullen van je gegevens met ons in contact komen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die jij kiest met ons te delen.

Verkrijgen persoonsgegevens via offline kanalen

Klassewerkplek organiseert en participeert in verschillende evenementen waarbij regelmatig persoonsgegevens uitgewisseld worden, zoals visitekaartjes, met als doel om na het betreffende evenement of training contact te zoeken.

Het opslaan van deze gegevens in ons klantenbestand is een belangrijke verwerking om jou verder te kunnen helpen. Deze gegevens hebben wij namelijk nodig om contact met jou op te kunnen nemen naar aanleiding van jouw vragen en om jou in de toekomst persoonlijke en relevante informatie toe te blijven sturen.

Verkrijgen persoonsgegevens via de mail

Dagelijks onderhouden we verschillende contacten via de mail. Op deze manier verkrijgen wij persoonsgegevens, zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over jouw werkgever en functie en informatie die is opgenomen in de e-mailberichten.

Het opslaan van sommige van deze gegevens in ons klantenbestand is een belangrijke verwerking om jou verder te kunnen helpen. Deze gegevens hebben wij namelijk nodig om jouw vragen te kunnen beantwoorden en om jou in de toekomst persoonlijke en relevante informatie toe te blijven sturen.

Verkrijgen persoonsgegevens via je werkgever

Onze opdrachtgevers (jouw werkgever) kan jouw naam en E-mailadres met ons delen om jou deel te laten nemen aan het onderzoek van Klassewerkplek. Op deze manier kunnen we jou de mail sturen met jouw unieke code om de vragenlijst in te vullen.

Toegang tot persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij Klassewerkplek. Afhankelijk van welke persoonsgegevens er gebruikt worden, worden groepen met geautoriseerde personen bepaald.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derde partijen in de volgende situaties:

Wettelijke plicht of om onze rechten te beschermen

We kunnen jouw gegevens delen om te reageren op een dagvaarding of rechterlijk bevel of indien een toezichthoudende- of opsporingsautoriteit ons hierom verzoekt. We kunnen deze gegevens ook delen als we vinden dat het noodzakelijk is om illegale activiteiten te onderzoeken of te voorkomen, zoals fraude en misbruik.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. In ons geval gaat het om een bewaartermijn van 2 jaar zonder contact of getoonde interesse in onze producten of diensten. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens zullen verwijderen na die periode.

Fiscaal relevante gegevens, zoals onze debiteuren- en crediteurenadministratie, dienen wij op grond van de fiscale bewaarplicht 7 jaar te bewaren. Contracten kunnen tot 20 jaar na beƫindiging daarvan worden bewaard in verband met de verjaringstermijn van eventuele claims.

Beveiliging gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang of verstrekking te voorkomen van persoonsgegevens die wij verwerken.

Jouw rechten

Volgens de wet- en regelgeving heb je het recht om ons te verzoeken om inzage van, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en onder bepaalde omstandigheden heb je recht op dataportabiliteit. Wanneer jouw gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, kun je deze toestemming bovendien te allen tijde intrekken. Dit doet echter niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Wanneer je aanspraak wilt maken op jouw rechten kun je met ons in contact komen. Zie hiervoor onze contactgegevens verder in deze privacyverklaring.

Let op dat je jouw verzoek verstuurt vanaf het e-mailadres waarmee jij bij ons bekend bent, zodat we weten wie jij bent en de juiste gegevens inzichtelijk kunnen maken, aanpassen of verwijderen.

Wij zullen binnen een maand inhoudelijk op jouw verzoek reageren, tenzij jouw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Onze contactgegevens

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, wil je wijzigingen aanbrengen of geef je graag je reactie op deze privacyverklaring? Dan kun je ons bereiken via het volgende e-mailadres: info@klassewerkplek.nl. Let op dat je jouw vraag verstuurt vanaf het e-mailadres waarmee jij bij ons bekend bent. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.