Onze rapportage

De onderzoeksrapportage is het startpunt voor het versterken van het werkgeluk voor onderwijsprofessionals in alle lagen van het onderwijs. De rapportage geeft inzicht in hoe jullie school of bestuur scoort op de belangrijkste voorspellende thema’s voor behoud van leerkrachten. Ook kan er op basis van de de top-bottom score, een vergelijking worden gemaakt met het landelijk gemiddelde.

Naast dat scholen zich individueel kunnen inschrijven, bestaat er ook de mogelijkheid voor een bestuursbrede deelname. Als bestuur ontvang je dan geheel kosteloos ook nog een overkoepelende bestuursrapportage, welke een extra mogelijkheid geeft om het werkgeluk op bestuurlijk niveau te vergelijken.

Detailrapportage

Als school kun je alle teams op de belangrijkste voorspellende thema’s voor behoud van leerkrachten met elkaar vergelijken. Voor deze teams is meteen duidelijk op welke vlakken ze kunnen groeien, en welke teams als voorbeeld kunnen dienen.

Bestuursrapportage

Als bestuur kun je alle scholen op de belangrijkste voorspellende thema’s voor behoud van leerkrachten met elkaar vergelijken. Voor het bestuur is meteen duidelijk op welke vlakken scholen kunnen groeien, en welke scholen als voorbeeld kunnen dienen.

De onderzoeksrapportage van Klassewerkplek draagt bij aan het vergroten van werkgeluk voor onderwijsprofessionals. De rapportage biedt handvatten voor het verder ontwikkelen van een positieve werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd voelen, gemotiveerd zijn en de mogelijkheid hebben om te groeien en zich te ontwikkelen.