Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn al eens aan ons gesteld. Misschien staat jouw vraag ook tussen onze opsomming van veelgestelde vragen.

Iedere school in Nederland en Vlaanderen kan meedoen aan het onderzoek van Klassewerkplek, met gehele stichting of alleen. Binnen de school kunnen alle teamleden meedoen. De vragenlijst richt zich met name op het leven in de klas, maar ook het werkgeluk van andere rollen kan worden gemeten.

Leerkrachten zijn gemiddeld iets meer dan 6 minuten bezig met het beantwoorden van de stellingen, zo blijkt uit eerdere edities. Daarvoor hebben ze vier weken de tijd. In die vier weken krijgen ze maximaal twee keer een herinnering met opnieuw hun unieke link naar het onderzoek.

Voor scholen hebben we de impact ook zo beperkt mogelijk gehouden. De lijsten met deelnemers kunnen door een contactpersoon in ons systeem worden klaargezet, dat is doorgaans een klusje van een paar minuten. In het systeem zitten vervolgens allerlei beheermogelijkheden voor als er dingen gecorrigeerd moeten worden. In het systeem kunnen na afloop ook de rapportages worden gedownload. Het is zelfs mogelijk tussentijds de respons op het onderzoek te monitoren, maar uiteraard alleen op het niveau van de hele school.

De rapportage heeft een aantal vaste elementen. Het onderzoek richt zich op 6 thema’s van werkgeluk, op al die thema’s ziet jouw school hoe jullie scoren ten opzichte van het gemiddelde van alle deelnemers. Indien je met de hele stichting meedoet, zie je ook hoe jouw school het doet ten opzichte van de andere scholen in de stichting. Ook zie je hoe jouw school op alle individuele vragen heeft gescoord ten opzichte van het gemiddelde. Daaruit kunnen aanknopingspunten naar voren komen om het werkgeluk nog verder te laten groeien. Ten slotte krijg je ook een overzicht van alle anonieme tips die de deelnemers van jouw school hebben gegeven.

Het onderzoek vindt jaarlijks plaats nà de Kerstvakantie. We kiezen ervoor alle scholen tegelijk te bevragen, en ook ieder jaar op hetzelfde moment. Zo krijgen we resultaten die we goed kunnen vergelijken.

Het onderzoek van Klassewerkplek kun je op ieder moment invullen, op ieder apparaat met een internetverbinding. Dus dat kan je telefoon, je tablet of je gewone computer zijn. Je hebt geen speciale programma’s nodig en je hoeft niets te installeren.

Zie de pagina kosten.

Door de gedetailleerde rapportage vind je altijd aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Door het vaste jaarlijkse meetmoment kun je ook steeds zien of het werkgeluk inderdaad groeit. Door te bepalen hoe jouw school zich verhoudt tot het gemiddelde, weet je ook meteen wat je moet doen om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat mensen gelukkig maakt. Ook de rol van de werkomgeving en de werkgever is daarbij onderzocht. Zo weten we welke aspecten bijdragen aan werkgeluk. Het onderzoek van Klassewerkplek richt zich op de aanwezigheid van die aspecten.

Meer weten? Lees het interview met professor Veenhoven!

Tevreden zijn is iets anders dan gelukkig zijn. Mensen die veel werkgeluk ervaren, presteren beter, zijn minder ziek en meer betrokken bij hun werk. Tevredenheid gaat over of je omgeving je voldoende in staat stelt je werk te doen. Werkgeluk gaat over of je omgeving je stimuleert om het beste uit jezelf én je leerlingen te halen. De vragen én antwoordmogelijkheden zitten dan ook anders in elkaar dan die van een “gewoon” tevredenheidsonderzoek, en gaan meer op zoek naar die échte positieve ervaringen.

Als deelnemende school ben je sowieso anoniem. Klassewerkplek maakt niet bekend welke scholen hebben meegedaan aan het onderzoek. Alleen voor de scholen die als voorbeeldschool uit het onderzoek naar voren komen, maken we een uitzondering. Die willen we juist graag duidelijk profileren als voorbeeldschool.

Als je dat niet ziet zitten, kun je er als school voor kiezen om “buiten mededinging” mee te doen. Jouw school draait dan wél volledig mee in het onderzoek, je krijgt dezelfde rapportage en ziet hoe je scoort ten opzichte van het gemiddelde van alle scholen. Je wordt alleen niet uitgeroepen tot Klassewerkplek als je daar recht op zou hebben, en komt dus gegarandeerd niet in de spotlight te staan.

De resultaten van een school worden alléén met de betreffende school gedeeld. In het geval een hele stichting meedoet, krijgt de stichting ook een overzicht van de resultaten van alle scholen binnen die stichting. Klassewerkplek zal op geen enkele wijze bekend maken dat een school heeft deelgenomen of wat de resultaten van deelname waren. Met één uitzondering uiteraard, als jouw school Klassewerkplek wordt, dan mag de hele wereld dat weten!