Overige voorwaarden

  • Deelnemende scholen of besturen voeren uiterlijk in de week vóór aanvang van de Kerstvakantie alle E-mailadressen van personeelsleden in het onderzoeksinstrument van Klassewerkplek.
  • De rapportages zullen aan de organisatie beschikbaar worden gesteld uiterlijk in april.
  • Voor het predikaat Klassewerkplek is minimale respons van 80% is vereist, een minimale gemiddelde score over alle thema's van 4.0 (niet afgerond) en geen enkel individueel thema mag lager dan 3.5 (niet afgerond) scoren. Klassewerkplek streeft ernaar de bovenste 20% van de deelnemende scholen te kunnen benoemen, dus behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze eisen als de uitslag dit nodig maakt.
  • Over de uitslag van de Klassewerkplek-benoemingen kan niet gecommuniceerd worden.
  • Klassewerkplek zal nooit bekend maken dat een school of bestuur heeft meegedaan aan het onderzoek, tenzij de school of het bestuur het predikaat Klassewerkplek heeft verdiend en als voorbeeldschool meegaat in de communicatie na bekendmaking. Bekendmaking van deelname kan verder alleen na expliciete toestemming van de school of het bestuur.
  • Klassewerkplek draagt zorg voor de veilige gegevensverwerking en zal alle beschikbare E-mailadressen verwijderen één maand na de oplevering van de rapportages.
  • Een schoolrapportage is een door het bestuur aangewezen organisatorische eenheid (doorgaans een school) waarover individueel gerapporteerd wordt. Een bestuur kan ervoor kiezen om naast de scholen binnen het bestuur ook een onderzoek te laten uitvoeren onder bijvoorbeeld de vervangingspool of op het bestuurskantoor. In dat geval tellen die rapportages mee als schoolrapportages. Organisatorische eenheden anders dan scholen komen niet in aanmerking tot uitverkiezing van Klassewerkplek.