Klassewerkplek Nobelhorst in Hulst: een duidelijk kader met veel eigen verantwoordelijkheid

05 Jul 2021 - Interview

Vier jaar geleden begon Marjolein Faasse als schoolleider van de Nobelhorst in Hulst. Haar missie: een veilig werkklimaat scheppen. In haar eigen woorden: “Een plek waar leerkrachten zich gezien en ondersteund voelen.” Dat ze daarin geslaagd is, blijkt uit het behalen van de titel Klassewerkplek 2021. In een gesprek met Klassewerkplek deelt ze haar visie over hoe je samen bouwt aan een fijne werkplek.

Hallo Marjolein, gefeliciteerd met jullie titel van Klassewerkplek 2021. Hoe is dat gekomen dat de Nobelhorst zo’n goede werkplek is voor leraren?

Hi, dank je wel. Tja, dat hebben we niet aan het toeval overgelaten. Daar hebben we veel op ingezet. We zijn er heel bewust mee aan de slag gegaan. Daarvoor hebben we gezocht naar coaches die ons kunnen helpen met het verbeteren van het pedagogische klimaat en de professionele cultuur. Maar ook veel met elkaar gesproken: over onze visie en wanneer je een gelukkige leerkracht bent. Wat houdt dat eigenlijk in? En wat is het effect daarvan op de kinderen?

Uit het onderzoek dat Klassewerkplek deed, blijkt dat de leerkrachten op jullie school gelukkig zijn. Kun je zien wat het effect is op de kinderen?

Het is ons inderdaad gelukt daarin te groeien. Dat zie je omdat mensen hier graag werken, zich flexibel opstellen en de betrokkenheid van iedereen. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en wat er hier gebeurt op school. Niet alleen voor je eigen groep.

Als je kijkt naar de kinderen, dan is het aantal leerlingen gigantisch gegroeid maar ook de onderwijsopbrengsten. Ze scoren niet alleen hoger op toetsen, hun sociaal-emotionele ontwikkeling is eveneens vooruitgegaan. Ze koppelen terug aan hun leerkrachten dat ze zich veilig en gezien voelen op school.

Ook mensen van buiten de school, ouders, stagiaires en andere externe partners, zeggen dat ze het verschil merken. Ze voelen nu: “Dit is echt een leuke plek.”

Toen we startten, hadden we voor ogen dat als je investeert in de leerkracht dat je ook investeert in het onderwijs. Dan is het mooi om te zien dat het zo breed een positief effect heeft. Daar worden we allemaal blij van.

Als je investeert in de leerkracht, investeer je ook in het onderwijs.
Wat goed dat investeren in werkgeluk zo’n breed effect heeft.

Ja, zeker. Ik heb daar ook altijd in geloofd en dat gedeeld met het team. Het is heel belangrijk om te kijken naar ‘wie ben jij?’ als leerkracht en ‘wat heb je nodig om hier fijn te kunnen werken?’. En daar alles omheen bouwen. Dat vereiste wel anders leren denken en doen, dus dat was wel een cultuuromslag.  Dat doe je niet zomaar, daar moet iedereen aan blijven werken.

Wat doe je concreet om te zorgen dat de leerkracht het fijn vindt om op de Nobelhorst te werken?

Het begint met vertrouwen. Niet dat iemand altijd alles kan, maar dat je het geloof hebt dat iemand met de juiste intenties de juiste keuzes maakt. Dat is voor mij vertrouwen. Het team heeft ook vertrouwen in mij en dat heb ik net zo nodig om mijn werk goed te kunnen doen.

Verder ben ik een leidinggevende die veel kadert. Ik stuur echt vanuit ons motto. Dat is onze focus. We gaan dus niet allemaal dingen doen die toevallig voorbijkomen. We blijven bij onze visie en van daaruit organiseren we ons onderwijs. Dat kader is nodig als richtlijn om te zorgen dat mensen niet verdrinken, maar binnen dat kader hebben mensen ruimte en hun eigen verantwoordelijkheid. Alle leerkrachten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een bepaald vak. Ik houd het overzicht maar als ik er een paar weken niet zou zijn, dan kunnen zij prima zonder mij door.

Wat is het motto van waaruit jullie werken?

Een plek waar je mag groeien en floreren. Groeien gaat bij kinderen eigenlijk al vanzelf. Maar om te floreren heb je de juiste omgeving nodig. Die omgeving willen wij zijn. Ze moeten in schooltijd kunnen ontdekken wie ze zijn. Dat moet niet alleen afhangen van de thuissituatie. En ook niet van resultaten op cognitieve toetsen. Wat zegt dat over een kind? Daarom gaan we werken met Talentateliers, waarin ze kennismaken met verschillende onderwerpen en hun eigen talenten. Alle kinderen van 3 tot 12 jaar werken op woensdagmorgen 5 à 6 weken in één van de acht Talentateliers. Die hebben we zelf ontwikkeld en worden geleid door een leerkracht, maar we werken ook samen met externen. Een kok en een kinderboekenschrijver bijvoorbeeld.

Om te floreren, heb je de juiste omgeving nodig.

De Talentateliers gaan over de groepen heen. Dat geeft een mooie wisselwerking. Kinderen krijgen te maken met kinderen en leerkrachten van andere groepen. Bovendien kunnen de leerkrachten zich op deze manier uitleven in hun eigen talent. Als je bijvoorbeeld niet goed bent in muziek als leerkracht, dan krijgen jouw leerlingen nu toch de kans om hiermee in aanraking te komen door iemand die hier wel talent voor heeft. Terwijl jij je kunt focussen op iets anders.

Het aanbod van de ateliers is zo breed geworden, dat we nu op de andere lesdagen meer tijd hebben voor de hoofdvakken.

We zijn er best trots op dat we in het zware coronajaar, naast alle protocollen en het continu rooster, als team toch de energie hebben gehad om een nieuw project te lanceren. Dat geeft wel aan dat er een goede energie in de school hangt.

Wat zijn jullie doelen voor komend jaar?

We werkten al aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat en de professionele ontwikkeling maar het is belangrijk dit vast te houden en hier nog meer de verdieping in te zoeken. Daarvoor gaan we met elkaar praten over de details die het verschil maken voor een kind. Bijvoorbeeld door cases aan elkaar voor te leggen waar we tegenaan lopen. Wat kan een kind je vragen en wat doe je dan? Welke keuzes maak je? En welke taal gebruiken we als met en over kinderen spreken?

Als je teveel over randzaken praat, verlies je de focus.

Het is fijn om met elkaar over dit soort zaken te praten. Belangrijk is wel dat het over essentiële zaken gaat. De gesprekken moeten bij onze visie passen. Dus niet welke kleur lint doen we dit jaar op de Sinterklaascadeautjes, maar wel hoe kunnen we de onderwijskwaliteit nog verder verbeteren? Als je teveel over randzaken praat, dan verlies je de focus en daar worden mensen onrustig van. Dat geldt in het algemeen. In het onderwijs komen er zo veel leuke initiatieven op je af. Het is belangrijk om steeds kritisch te kijken wat aansluit op je visie.

Goede tip, Marjolein! Dank je wel voor dit gesprek.

Gerelateerde artikelen

School

Nobelhorst

Basisschool Nobelhorst in Hulst bleek in 2021 een school waar het werkgeluk van leerkrachten bij de beste 20% van het onderzoek hoort. Daarmee verdiende deze school uiteraard het predikaat …

Bekijk deze school

Video profiel

De Nobelhorst in Hulst is Klassewerkplek 2021!🎥

Leerkrachten én schoolleider Marjolein Faasse van De Nobelhorst leggen uit waarom het op deze bijzondere school in Hulst zo fijn werken is, en hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Een duidelijk …

Bekijk dit artikel