‘t Diekske in Afferden is een Klassewerkplek 2021!

17 Nov 2021 - Interview

Marcella van Wanroij is schoolleider van ‘t Diekske in Afferden. Deze school staat met een 8e plek fier in de top 10 van scholen met het hoogste werkgeluk uit het Klassewerkplek-onderzoek van 2021. Tijd om in gesprek te gaan met een hele trotse Marcella!

Wat viel je zelf op aan de Klassewerkplek-rapportage?

De rapportage gaf ons een onderbouwing van het gevoel dat we hier hebben. Vier jaar geleden mocht ik hier als schoolleider starten en ik heb dat altijd als een cadeautje beschouwd. Voor ons is de hoge score een bevestiging van wat we hier elke dag ervaren!

Hoe ben je op deze school terecht gekomen?

Ik was al schoolleider op een andere kleine school binnen ons bestuur. Mijn voorganger op ‘t Diekske nam onverwacht afscheid, waardoor ik ’tijdelijk’ als meerscholen directeur aan de slag ben gegaan. In goede afstemming met het team en de ouders is tijdelijk vast geworden. Voor de kleine school kwam dat goed uit. Doordat ik schoolleider op twee plekken werd, nam het aantal uur overhead af waardoor er uren vrijgemaakt konden worden voor het werk in de klas.

Leerkrachten zijn professionals, die weten precies wat er nodig is voor de kinderen in hun groep.
Wat is het geheim van het grote werkgeluk op ‘t Diekske?

We hebben hier te maken met een zeer ervaren en stabiel team. De meeste collega’s werken al lang samen én zijn pedagogisch en didactisch sterk.

Door al die ervaring weet dit team precies wat er nodig is voor kinderen in hun groep. Ik moet daarbij zeker credits geven aan mijn voorganger, die hier samen met het team een sterk fundament met een duidelijke doorgaande lijn heeft neergezet. Daarmee werd een veilige basis gecreëerd.

Dat kan voor jou ook best lastig zijn, toen je er nieuw bijkwam. Hoe ben je te werk gegaan?

’t Diekske kenmerkt zich door een positief, veilig leerklimaat en hoge resultaten. Er wordt gewerkt vanuit een vaste structuur en hoge verwachtingen. Er werd echter weinig stil gestaan bij het vieren van successen, ruimte voor informele ontmoeting en eigen ontwikkeling. Doordat het fundament goed staat, kon ik juist kijken naar de behoefte van de professionals die samen het team vormen en hen de ruimte bieden die nodig is.

We horen bij Klassewerkplekken vaak over ruimte voor professionals. Wat heeft een school (of een schoolleider) nodig om die ruimte te kunnen geven?

Het begint met verbinding, dat is voorwaardelijk. Op basis van die verbinding, die relatie, kun je iedereen vanuit vertrouwen de ruimte geven die hij of zij aankan.

Iedereen de ruimte geven die hij of zij aan kan.
Jullie scoren sowieso hoog op de ontwikkelmogelijkheden van de leerkrachten. Hoe heb je dat georganiseerd?

Om de ontwikkeling van collega’s te stimuleren, ben ik met collega’s in gesprek gegaan (wat heb jij nodig?) en heb ik actief opleidingen en trainingen onder de aandacht gebracht. Als we de interesse in die groeimogelijkheden weten aan te wakkeren, gaat het daarna als een olievlek door de organisatie. En die groei van de leerkrachten komt uiteindelijk altijd ten goede aan de kinderen en draagt bij aan het werkplezier van mensen.

Kun je nog iets meer vertellen over de kaders die er nu gehanteerd worden?

Veel kaders hebben we al langere tijd. We laten die regelmatig de revue passeren, waarbij we ons steeds afvragen: wat wilden we ook alweer bereiken? Zo hebben we het ook aangepakt met de jaarplanning. Aan de voorkant zijn we die samen gaan opstellen met het doel voor ogen. We bepalen wat we wél en niet doen, en houden ons daar gedurende het jaar aan. Alleen als er iets langskomt dat er écht toe doet én bovendien haalbaar is, dan is er eventueel ruimte om er iets bij te doen. Daar zijn we met z’n allen dan wel kritisch op. Voor ons geldt dat als we veel dingen half doen, dat je dan eigenlijk niks doet. Dus doen we liever minder, maar dan wel heel goed.

Dat bleek heel goed tijdens de corona-crisis. De overgang naar online onderwijs was best spannend. Maar door het samen stapsgewijs in te vullen, beginnend met een eenvoudige maar doeltreffende én haalbare basis, konden we dit stap voor stap verder uitbouwen. Met het grote voordeel dat bij de tweede lockdown we het zo weer oppakten en ook daar weer verder op konden gaan bouwen.

Klassewerkplekken kenmerken zich naast hun hoge werkgeluk in het goed kunnen behouden van leerkrachten. Hoe zit dat bij jullie?

We hebben eigenlijk zelden vacatures. Tegelijkertijd zien we ook leerkrachten die ooit bij ons vertrokken zijn, weer terugkeren naar deze school zodra die kans er is. Voor startende leerkrachten biedt ’t Diekske een fijne plek om te groeien, waar ruimte is om te leren van ervaren collega’s én kritisch gevraagd mag worden naar ‘waarom doen we de dingen die we doen’. Dat is het mooie aan het team van ’t Diekske, de gemengde samenstelling van man, vrouw, ervaren en onervaren. Je mag hier jezelf zijn én er is oog voor iedereen.

Tot slot, hoe zie jij je eigen rol als schoolleider, en heb je nog tips voor andere schoolleiders die ook meer werkgeluk voor hun leerkrachten willen?

Als team maken we het onderwijs. Ieder binnen de school vervult hierin een belangrijke rol. Leerkrachten zijn professionals, die precies weten wat er nodig is voor de kinderen in hun groep. Als schoolleider stimuleer ik het onderwijskundig gesprek en let daarbij op dat we voldoende stilstaan bij alles wat goed gaat, want dat is ontzettend veel!

Als tip zou ik zeggen: je bent samen verantwoordelijk voor goed onderwijs én voor het goed hebben met elkaar. Breng daarom focus aan waar nodig en ontspan als het kan. En sta stil bij en ben trots op alles wat goed gaat!

Gerelateerde artikelen

School

't Diekske

In 2024 is 't Diekske voor de vierde keer op rij bekroond met het predicaat Klassewerkplek! Hier staat werkgeluk centraal, waardoor het een prachtige werkplek vormt voor onderwijsprofessionals. …

Bekijk deze school

Video profiel

't Diekske in Afferden is Klassewerkplek 2022!🎥

Het geheim van het werkgeluk op 't Diekske volgens Marcella van Wanroij? "We hebben hier te maken met een zeer ervaren en stabiel team. De meeste collega’s werken al lang samen én zijn pedagogisch en …

Bekijk dit artikel