OBS De Bolderik in Heeswijk-Dinther, een school met stevige visie én Klassewerkplek 2022!

13 May 2022 - Interview

Een stevige visie maakt OBS De Bolderik Klassewerkplek 2022!

Echt verrast waren ze niet in Heeswijk-Dinther dat ze dit jaar Klassewerkplek zijn. Vorig jaar deden ze al mee en scoorden ze hoog. Dat ze het toen niet zijn geworden, kwam door de respons die net onder de vereiste 85% zat. Dat ze zo’n fijne werkplek zijn, komt door de onderlinge verbondenheid en de duidelijke visie die door het hele team wordt gedragen. Meer daarover vertelt schoolleider Femke van Sommeren ons in een interview.

Vertel eens over jullie visie, Femke?

“Onze visie luidt: ‘Word de beste versie van jezelf. In VERBINDING met je omgeving, door je EIGENHEID te bewaren en door DOELBEWUST je weg te volgen.’ Die wordt echt doorleefd en ondersteund door zowel collega’s, kinderen als ouders. Je bent goed zoals je bent, maar wij zorgen ervoor dat zowel kinderen als collega’s zich bewust worden van hun persoonlijke talenten en competenties, en kunnen groeien. 

Deze visie was zo belangrijk dat het team bij hun zoektocht naar een nieuwe schoolleider iemand zocht die deze visie volledig ondersteunde. Alle conceptuele en inhoudelijke keuzes zijn gebaseerd op de visie en KERNWAARDEN en ook onze leeromgeving is passend ingericht. Voor mij helpt de visie enorm om de flow in het team te houden, door alles steeds te toetsen en verbinden aan onze visie en kernwaarden. Het maakt ook dat leerkrachten zich echt gezien en gehoord voelen. Mede hierdoor zijn sommigen echt tot bloei gekomen op onze school. (De Bolderik scoort 100% op ‘De school als thuisbasis onder leerkrachten’! – redactie). 

Ook naar buiten toe is het belangrijk dat we die visie uitdragen. Soms bestaat de onterechte indruk dat onze openbare school meer vrijheid geeft dan de katholieke scholen in het dorp. Gelukkig geven ouders ons terug dat onze visie en werkwijze, naast de kleinschaligheid, belangrijke beweegredenen waren om te kiezen voor onze school en dat hun kind zich echt gezien en gehoord voelt op school. 

Zij zien ook het enthousiasme en werkplezier van de leerkrachten. We horen wel eens dat dit op andere scholen minder duidelijk te zien is.”

Met zo’n heldere visie, valt er nog iets te verbeteren?

“Ja natuurlijk moet je ook de leerpunten kunnen benoemen. Toen ik hier kwam, werd in de lunchpauze wel gepraat over zaken waar de leerkrachten tegenaan liepen maar er werd vaak niet echt gekeken vanuit alle invalshoeken. Al snel ging men over tot het geven van goedbedoelde tips en oplossingen. Ik miste daarin wat diepgang. De dialoog kon nog wel professioneler. 

Onlangs hebben we een teamtraining Pedagogisch Tact gevolgd. Sommigen hadden deze training al eens gedaan in het verleden, maar ik vond het belangrijk om deze samen nog eens te doorlopen, omdat er in de afgelopen 4 jaar een aantal nieuwe collega’s zijn bijgekomen.

Dat is uiteindelijk voor het hele team een waardevol traject gebleken. Ieder heeft zijn persoonlijke pedagogische opdracht geformuleerd en we hebben geleerd het ‘goede te doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de ander’. Onderdeel van deze teamtraining waren ook de gestuurde intervisies. Als we nu een half uur de tijd nemen om een hulpvraag op de geleerde manier aan te pakken, dan kost het ons aan het einde van de rit minder tijd en levert het ons meer op. De collega’s voelen dat ze elkaar hiermee echt verder kunnen helpen. Het heeft de dialoog geprofessionaliseerd.”

Werkgeluk vereist meer dan alleen een heldere visie. Hoe houden jullie de werkdruk behapbaar? De Bolderik is een kleine school. Dat betekent vaak meer doen met minder mensen.

“We verdelen de taken eerlijk, benutten de aanwezige specialismes en talenten en iedereen heeft oog voor de ander. Verbinding is een van onze kernwaarden. Iedereen voelt zich verantwoordelijk bij het realiseren van gezamenlijke doelen en is bereid een stapje extra te zetten. Dat maakt dat het niet voelt als een hogere werkdruk, omdat het met plezier wordt gedaan. Ook tijdens de coronatijd hebben we vanwege de betrokkenheid, flexibiliteit en bereidheid om extra te werken van collega’s de continuïteit kunnen garanderen in alle groepen. Sommige collega’s werken parttime omdat ze naast lesgeven nog een andere baan of bezigheden hebben. Ook daar houden we rekening mee, omdat we weten dat die afwisseling leidt tot werkgeluk. 

Daarnaast neemt de ouderraad veel praktische zaken op zich. En we werken met vakspecialisten zodat we niet met zijn allen overal opnieuw over na hoeven te denken. De leerkrachten vertrouwen op die specialisten.”

Hoe zie je jouw rol als schoolleider? 

“Als schoolleider kijk en luister ik voortdurend naar mijn team. Als ik zie dat iemand iets lastig vindt dan voer ik daar nog een extra gesprekje mee. Het is echt ‘op maat’. En er moet een veilige omgeving zijn. We hebben nu bijvoorbeeld de trendanalyses van de resultaten besproken. Het team durft daar transparant in te zijn en elkaar kritisch te bevragen, omdat ze die veiligheid ervaren.  

Daarnaast is mijn rol om zakelijk te herpakken in moeilijke tijden. Zo is er op dit moment een leerkracht langdurig ziek. Dit brengt veel emoties met zich mee in ons hechte team. Natuurlijk moet er ruimte zijn voor die emotie, maar het mag niet ten koste gaan van de kinderen. Mijn rol is dan even de emotie aan de kant te zetten en inhoudelijk de taken te verdelen, waardoor de duo leerkracht voelt dat hij er niet alleen voor staat. 

Steeds in verbinding blijven met alle leerkrachten is belangrijk. Voor mij is de gesprekscyclus niet meer dan alleen aftikken. Ik zou het als directeur raar vinden als er dan nog echt nieuwe dingen boven tafel komen.”

Wat is jouw tip voor nieuwe schoolleiders?

“Gebruik de eerste periode vooral om te kijken en te aanschouwen vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Na verloop van tijd ben je namelijk onderdeel van het team en worden zaken vanzelfsprekend. Durf daarom kritische vragen te stellen zolang je die bagage nog niet hebt.

Dat viel mij heel erg op in het begin: er gebeurt hier heel veel moois en bijzonders, maar collega’s zijn zich daar eigenlijk niet zo bewust van, omdat ze het als vanzelfsprekend zien.”

Gerelateerde artikelen

School

OBS De Bolderik

In 2022, 2023 én 2024 werd OBS De Bolderik in Heeswijk-Dinther Klassewerkplek. Schoolleider Femke van Sommeren kijkt en luistert voortdurend naar haar team. "Als ik zie dat iemand iets lastig vindt …

Bekijk deze school

Video profiel

OBS De Bolderik in Heeswijk-Dinther was afgelopen jaar zeker de beste versie van zichzelf: de school ontving de titel Klassewerkplek 2022!🎥

“Word de beste versie van jezelf.” is de gedeelde visie binnen basisschool De Bolderik. Deze visie heeft niet alleen betrekking op de leerlingen, maar ook op alle teamleden. Schoolleider Femke van …

Bekijk dit artikel