Floraschool

De Floraschool (OBS Flora) in Krimpen aan de Lek is een school binnen de stichting Onderwijs Primair. Met betrekking tot het pedagogisch klimaat werkt de school met de methode "De Vreedzame School". Het team van de Floraschool wil dat de kinderen terugkijken op een prettige schooltijd, waarin ze vertrouwen hebben gekregen in hun eigen kunnen. Om dit te bereiken gaat het team uit van drie basisbegrippen: relatie, competentie en autonomie. Schoolleider Linda Mersel heeft met haar team gewerkt aan een school met een hoog werkgeluk voor leerkrachten. Uiteindelijk plukken daar niet alleen de leerkrachten zelf de vruchten van, maar ook de leerlingen! OBS Flora werd daarom met recht een Klassewerkplek in 2023 én 2024!

bezoek website

Gerelateerde artikelen

Podcast

Is werkgeluk makkelijker te bereiken op kleine scholen? - In gesprek met Klassewerkplekken in Zuid-Holland

Is het waar dat kleinere scholen het makkelijker hebben om het werkgeluk op een hoog niveau te krijgen?  Dat vroegen we in onze nieuwe podcast aan schoolleiders van drie Klassewerkplekken in …

Bekijk dit artikel