Wij gaan de strijd aan tegen het lerarentekort in Nederland!

Scholen in Nederland werken keihard aan het oplossen van het lerarentekort. Tegelijkertijd kent de sector een hoge uitstroom, en hapert de instroom door berichten over werkdruk en lage beloning. Het is tijd om meer aandacht te geven aan positief werkgeverschap in het primair onderwijs. Klassewerkplek zoekt basisscholen die uitblinken in hun bijdrage aan het werkgeluk van leerkrachten. Die scholen geven we een voorbeeldfunctie. Met de resultaten van Klassewerkplek kunnen álle scholen zien waar en hoe ze kunnen leren van deze voorbeeldscholen. En wie weet is jouw school wel één van die voorbeeldscholen?

Een paar feitjes

X5

Het aantal leerkrachten dat overstapt naar ander bestuur vervijfvoudigd.

25%

25% van de uitstromende leerkrachten heeft slechts twee jaar in het primair onderwijs gewerkt.

+27%

Gelukkige werknemers presteren tot 27% beter dan hun minder gelukkige collega’s.

Lerarentekort

Klassewerkplek is ontstaan om iets te doen aan de uitstroom van leerkrachten uit het primair onderwijs. Er is veel aandacht voor het aanzwengelen van de instroom, tegelijkertijd is de uitstroom een probleem. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Ook zien we de mobiliteit van leerkrachten over besturen sterk toenemen.

Gelukkige leerkrachten blijven zitten

Vanuit Klassewerkplek ontstond het idee dat de uitstroom kan worden tegengegaan door het niveau van het werkgeverschap verder omhoog te brengen. Als leerkrachten nog gelukkiger worden in hun werk, neemt de motivatie om te vertrekken af. Zeker in sectoren waar personeelsschaarste heerst is een kwaliteitsstempel voor werkgevers een goed instrument om je als werkgever te onderscheiden richting potentiële kandidaten. Een Klassewerkplek heeft minder last van het lerarentekort omdat het kan aantonen dat het er fijn werken is. Leerkrachten zijn minder geneigd te vertrekken, en werkzoekenden worden aangetrokken door de positieve kwalificering van deze werkgever.

Goed werkgeverschap

Door scholen waar het werkgeluk hoog is, extra in het zonnetje te zetten, bereiken we twee dingen. Ten eerste krijgen deze scholen een voorbeeldfunctie. Andere scholen kunnen leren van hun aanpak en zo ook groeien in het werkgeluk van de leerkrachten. Daarnaast maken we voor werkzoekenden transparant waar het fijn werken is. Klassewerkplekken zullen op die manier minder moeite hebben met het vervullen van vacatures, als die er al zijn. Dat geeft een extra stimulans aan andere scholen om óók hoog te scoren als Klassewerkplek. 

Als op die manier alle scholen steeds hoger scoren op werkgeluk, en we krijgen dat geluid goed over de bühne, dan zal de uitstroom afnemen en de instroom versterkt worden. Zo hopen wij bij te dragen aan het oplossen van het lerarentekort.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×