Kosten en voorwaarden

Scholen kunnen individueel meedoen aan het onderzoek van Klassewerkplek, of als groep scholen van bijvoorbeeld een bestuur of samenwerkingsverband.

Individuele deelname (één school)

Deelname aan Klassewerkplek is eenvoudig, vergt minimale tijd en ook de kosten hebben we zo laag mogelijk gehouden.

Inschrijving vóór de zomervakantie

Bij inschrijving vóór de zomervakantie betaalt een individuele school 250 euro (ex. BTW) voor deelname. De factuur voor deelname ontvangt u dan in de laatste weken voor de zomervakantie.

schrijf uw school of bestuur nu in

 

Inschrijving na de zomervakantie

Bij inschrijving na de zomervakantie betaalt een individuele school 300 euro (ex. BTW) voor deelname. De factuur voor deelname ontvangt u dan pas ná het ontvangen van de onderzoeksrapportage in maart 2023.

Wat krijgt u als deelnemer?

Deelname aan Klassewerkplek is inclusief:

– afname van het onderzoek onder alle medewerkers van de school;

– een uitgebreide rapportage van de resultaten, ook afgezet tegen de gemiddelden van het onderzoek onder alle scholen;

– alle promotionele activiteiten bij benoeming tot Klassewerkplek, zoals profilering op de website en op social media;

– de lokale promotie van vacatures in geval van benoeming tot Klassewerkplek.

Kortom, bij deelname aan Klassewerkplek zijn àlle kosten vooraf volledig duidelijk, en zijn géén nakomende kosten of diensten die Klassewerkplek additioneel aanbiedt.

schrijf uw school nu in

 

Deelname met méér scholen (besturen, samenwerkingsverbanden)

In geval van deelname als bestuur ontvangt het bestuur aanvullend op bovenstaande een overkoepelende rapportage waarbij de resultaten van de scholen onderling worden vergeleken, ook weer afgezet tegen de gemiddelden van alle deelnemende scholen. Voorbeelden hiervan op aanvraag beschikbaar.

schrijf nu uw stichting in

 

Inschrijving vóór de zomervakantie

Bij inschrijven vóór de zomervakantie kunt u meedoen met Klassewerkplek tegen de tarieven van 2021. U gaat er dan mee akkoord de factuur te ontvangen vóór de zomervakantie.

– Minder dan 10 scholen: 250 euro per schoolrapportage

– Vanaf 10 scholen: 225 euro per schoolrapportage

– Vanaf 20 scholen: 200 euro per schoolrapportage

– Vanaf 30 scholen: 175 euro per schoolrapportage

– Vanaf 50 scholen: 150 euro per schoolrapportage

Inschrijving na de zomervakantie

Bij inschrijven na de zomervakantie doet u mee met Klassewerkplek tegen de tarieven van 2022. U ontvangt de factuur dan na de onderzoeksrapportage in maart 2023.

– Minder dan 10 scholen: 300 euro per schoolrapportage

– Vanaf 10 scholen: 275 euro per schoolrapportage

– Vanaf 20 scholen: 250 euro per schoolrapportage

– Vanaf 30 scholen: 225 euro per schoolrapportage

– Vanaf 50 scholen: 200 euro per schoolrapportage

Een schoolrapportage is een door het bestuur aangewezen organisatorische eenheid (doorgaans een school) waarover individueel gerapporteerd wordt. Een bestuur kan ervoor kiezen om naast de scholen binnen het bestuur ook een onderzoek te laten uitvoeren onder bijvoorbeeld de vervangingspool of op het bestuurskantoor. In dat geval tellen die rapportages mee als schoolrapportages. Organisatorische eenheden anders dan scholen komen niet in aanmerking tot uitverkiezing van Klassewerkplek.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Overige voorwaarden

– Deelnemende scholen of besturen voeren uiterlijk in de week vóór aanvang van de Kerstvakantie alle E-mailadressen van personeelsleden in het onderzoeksinstrument van Klassewerkplek

– De rapportages zullen aan de organisatie beschikbaar worden gesteld uiterlijk in april.

– Voor het predikaat Klassewerkplek is minimale respons van 80% is vereist.

– Een Klassewerkplek hoort in principe bij de 20 % scholen met de hoogste score op het gebied van werkgeluk in de eigen provincie. Klassewerkplek streeft ernaar om uiteindelijk het Klassewerkplek-predikaat voor álle scholen bereikbaar te maken, door op termijn te gaan werken met een minimale score. In sommige provincies is deze situatie door het hoge aantal deelnemende scholen al gerealiseerd.

– Over de uitslag van de Klassewerkplek-benoemingen kan niet gecommuniceerd worden.

– Klassewerkplek zal nooit bekend maken dat een school of bestuur heeft meegedaan aan het onderzoek, tenzij de school of het bestuur het predikaat Klassewerkplek heeft verdiend en als voorbeeldschool meegaat in de communicatie na bekendmaking. Bekendmaking van deelname kan verder alleen na expliciete toestemming van de school of het bestuur.

– Klassewerkplek draagt zorg voor de veilige gegevensverwerking en zal alle beschikbare E-mailadressen verwijderen één maand na de oplevering van de rapportages.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×