Kosten en voorwaarden

Scholen kunnen individueel meedoen aan het onderzoek van Klassewerkplek, of als groep scholen van bijvoorbeeld een bestuur of samenwerkingsverband.

Individuele deelname (één school)

Deelname aan Klassewerkplek is heel eenvoudig, ook het kostenmodel is simpel. Voor een individueel deelnemende school kost deelname 250 euro (ex. BTW). Dat is inclusief:

– afname van het onderzoek onder alle medewerkers van de school;

– een uitgebreide rapportage van de resultaten, ook afgezet tegen de gemiddelden van het onderzoek onder alle scholen;

– alle promotionele activiteiten bij benoeming tot Klassewerkplek, zoals profilering op de website en op social media;

– de lokale promotie van vacatures in geval van benoeming tot Klassewerkplek.

Kortom, bij deelname aan Klassewerkplek zijn àlle kosten vooraf volledig duidelijk, en zijn géén nakomende kosten of diensten die Klassewerkplek additioneel aanbiedt.

Deelname met méér scholen (besturen, samenwerkingsverbanden)

In geval van deelname als bestuur ontvangt het bestuur aanvullend op bovenstaande een overkoepelende rapportage waarbij de resultaten van de scholen onderling worden vergeleken, ook weer afgezet tegen de gemiddelden van alle deelnemende scholen. Voorbeelden hiervan op aanvraag beschikbaar.

– Vanaf 10 scholen: 225 euro per schoolrapportage

– Vanaf 20 scholen: 200 euro per schoolrapportage

– Vanaf 30 scholen: 175 euro per schoolrapportage

– Vanaf 50 scholen: 150 euro per schoolrapportage

Een schoolrapportage is een door het bestuur aangewezen organisatorische eenheid (doorgaans een school) waarover individueel gerapporteerd wordt. Een bestuur kan ervoor kiezen om naast de scholen binnen het bestuur ook een onderzoek te laten uitvoeren onder bijvoorbeeld de vervangingspool of op het bestuurskantoor. In dat geval tellen die rapportages mee als schoolrapportages. Organisatorische eenheden anders dan scholen komen niet in aanmerking tot uitverkiezing van Klassewerkplek.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Overige voorwaarden

– Deelnemende scholen of besturen voeren uiterlijk in de week vóór aanvang van de Kerstvakantie alle E-mailadressen van personeelsleden in het onderzoeksinstrument van Klassewerkplek

– Deelnemende scholen of besturen gaan akkoord met het ontvangen van de factuur voor deze dienst in februari, en accepteren de daarbij behorende betaaltermijn van 30 dagen.

– De rapportages zullen aan de organisatie beschikbaar worden gesteld uiterlijk in april.

– Het predikaat Klassewerkplek wordt toegekend aan organisaties met een score behorende bij de top 20% van de deelnemende scholen in de eigen provincie, waarbij een minimale respons van 80% is vereist. Voor een positie in de landelijke topnotering (de apart benoemde topposities binnen de Klassewerkplekken) is een respons van 85 % vereist.

– Over de uitslag van de Klassewerkplek-benoemingen kan niet gecommuniceerd worden.

– Klassewerkplek zal nooit bekend maken dat een school of bestuur heeft meegedaan aan het onderzoek, tenzij de school of het bestuur het predikaat Klassewerkplek heeft verdiend en als voorbeeldschool meegaat in de communicatie na bekendmaking. Bekendmaking van deelname kan verder alleen na expliciete toestemming van de school of het bestuur.

– Klassewerkplek draagt zorg voor de veilige gegevensverwerking en zal alle beschikbare E-mailadressen verwijderen één maand na de oplevering van de rapportages.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×