Teamgericht organiseren in het basisonderwijs

Ben van der Hilst heeft een lange carrière als leraar, schoolleider, opleider, adviseur en onderzoeker in het onderwijs achter de rug. Hij is een expert op het gebied van de school als arbeidsorganisatie. In 2015 verscheen zijn boek Blauwdruk voor een emergente school. In 2019 promoveerde Van der Hilst op een onderzoek naar de teamgecentreerde arbeidsorganisatie, een organisatiemodel waarbij een klein team van leerkrachten de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid neemt voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende enkele jaren.

Deze teams hebben vergaande beslissingsbevoegdheid en kennen geen hiërarchisch leider. Deze manier van organiseren kan een hele positieve impact hebben ook op het werkgeluk van leerkrachten. Het is dan ook niet verrassend dat we bij het Klassewerkplek-onderzoek al snel scholen tegenkwamen die hoog werkgeluk boden aan hun leerkrachten waarbij ze zich baseerden op het gedachtegoed van Van der Hilst.

Het boek biedt een handzame aanpak richting een teamgecentreerde organisatie en legt onderweg het concept goed uit.

Meer informatie

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×