Het verhaal van IKC De Vincent

De Vincent in Etten-Leur heeft in Manja Loermans Lubberhuizen een sterke schoolleider. Door haar baan als clusterdirecteur is zij verdeeld over verschillende scholen waardoor ze tweeëneenhalve dag per week daadwerkelijk op school aanwezig is. Marloes van Meer en Emma van Wijk runnen daardoor mede de dagelijkse operatie op de basisschool, als bouwcoördinatoren.Zij regelden ook de deelname aan Klassewerkplek 2020. En gezien de mooie resultaten, wilden we nog wel even verder praten.

Emma, even voor de volledigheid, wat is jouw rol op de Vincent?

Ik ben leerkracht van groep 5/6 en bouwcoördinator. Sinds twee jaar werk ik hier op De Vincent.

Als ik het goed begrijp ligt er best veel verantwoordelijkheid bij jullie als bouwcoördinatoren. Hoe werkt dat precies?

Vanuit Manja is er een hele goede structuur neergelegd. Daarbinnen kunnen wij zelf als team veel zelf doen en oplossen. Manja heeft ons geleerd goede discussies te voeren, en dat mag best stevig, als het maar in een professionele setting gebeurt. Daarom wordt iedereen uitgedaagd om mee te denken.

Kun je uitleggen hoe deze werkwijze bij jullie gegroeid is?

We komen uit een periode waarin het niet zo lekker ging. Het team was toen al erg hecht en heeft zich door een heftige periode heen weten te slaan. Twee jaar geleden zijn er aantal nieuwe mensen in het team is gekomen. Dat was best even spannend, een zittend hecht, goed werkend team, dat ineens een flink aantal nieuwe collega’s krijgt. Er ontstond een heel sterk nieuw team. De leidersrol van Manja heeft daaraan bijgedragen. Zij zorgt dat er heldere doelen zijn op cognitief en gedragsvlak, ook de nieuwe leerkrachten wisten meteen wat er van hen werd verwacht, zodat alles gewoon voortgang kon vinden. Ze betrekt iedereen bij het maken van plannen, en waakt vervolgens over de professionele uitvoering daarvan.

Hoe ziet dat bewaken eruit?

Neem ons jaarplan. Dat hebben we grotendeels zélf opgesteld. We komen er nu dit jaar achter dat we iets teveel hooi op ons vork hebben genomen. Manja daagt ons uit daarover na te denken in de gesprekken die we voeren. Zo leren we met z’n allen hoe we deze school steeds beter kunnen gaan laten draaien.

Aan de scores van het Klassewerkplek-onderzoek is te zien dat jullie op het gebied van werkdruk daar al goede dingen hebben bereikt?

Ja, ook bij de besteding van de werkdrukgelden kregen wij verantwoordelijkheid voor de beste besteding daarvan. Dan worden er dus keuzes gemaakt vanuit het perspectief van de leerkracht, door de leerkracht. Het bijzondere is dat we daar de effecten zagen van de veranderingen die het team heeft doorgemaakt. Nieuwe mensen brengen ook weer andere ideeën met zich mee, en in de professionele sfeer die gecreëerd was, werd er goed naar elkaar geluisterd.

Je noemt het team als basis. Welke rol speelt de schoolleider in dat team?

Manja staat aan de basis van het team, ze heeft de mensen bij elkaar gezocht en gevonden. Ze heeft een heel scherp oog voor wie past in het team. Daarbij kijkt ze naar motivatie, positiviteit en zorgt ze voor een mooie mix in het team. Tegelijkertijd is Manja is kritisch en professioneel. Omdat ze altijd veel waardering uitstraalt en altijd achter haar mensen zal staan, is er veel begrip voor de koers die we varen. Dat geeft duidelijkheid aan iedereen. Dat is die structuur die ik bedoelde.

Wat gaan jullie doen met de resultaten van het onderzoek van Klassewerkplek 2020?

Het onderzoek geeft aanknopingspunten om ons verder te ontwikkelen. Ook de anonieme tips helpen daarbij, ook al komt de tip maar van één iemand. In ons geval gaan we bijvoorbeeld werk maken van een nog compacter jaarplan, en de zichtbaarheid van de directie in de school proberen te vergroten

Verder lezen?

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×