Het verhaal van de sint jozefschool

De deelname van de Sint Jozefschool in Noordhoek aan het Klassewerkplek-onderzoek kende meteen al een bijzondere start. Waar doorgaans de schoolleiders of stichtingbestuurders de aanmelding doen, kwam de aanmelding nu van een leerkracht, Bart Verschuuren. Bart (in opleiding voor schoolleider) nam zelf het initiatief voor deelname en kreeg van de schoolleider de ruimte om dit op te pakken.

Bart, in de eerste plaats natuurlijk gefeliciteerd met jullie prachtige resultaat! Kwam het als een verrassing?

Niet helemaal, al blijft het natuurlijk spannend. We hebben hier met het team het gevoel dat we met iets bijzonders bezig zijn, dus we hoopten wel dat we ons bijzondere gevoel bevestigd konden krijgen in het onderzoek. Als uit het resultaat dan blijkt dat inderdaad iedereen het als een bijzonder team ervaart, dan word je met z’n allen wel even flink trots.

Kun je de hoge waardering van de teamleden ook verklaren?

We hebben een bijzonder traject achter de rug, en zitten daar eigenlijk nog middenin. Een aantal jaar geleden stonden we voor een dilemma. Onze school zit in een krimpregio, de leerlingaantallen liepen terug. Dan moet je je anders gaan organiseren. Wij wilden graag goede resultaten blijven leveren met hetzelfde kleine team, zodat we wellicht ook wat nieuwe leerlingen aan konden trekken van buitenaf. We hebben met het team toen nadrukkelijk gekeken naar ieders kwaliteiten, en iedereen de ruimte gegeven daarin verder te specialiseren. Zo benutten we niet alleen de specifieke kwaliteiten van de teamleden, maar probeerden we bewust iedereen steeds nog meer in zijn of haar kracht te zetten.

Kun je beschrijven hoe de situatie voor deze verandering was?

We worstelden als school, ook met de resultaten. Iedereen deed zijn ding, en we waren vooral blij als alle uren bezet waren en het een beetje klopte met de gewenste werkdagen van het team. We hadden toen ook aardig wat parttimers. Dat is nu dus omgevormd naar een team dat elkaar écht versterkt door de gedeelde specialismen. Het mooiste is dat we het zien aan de schoolresultaten, maar ook aan de aanwas van nieuwe leerlingen. Uit de omringende dorpen komen er nu ook leerlingen naar onze school. Ouders kiezen voor de rust in school en de persoonlijke aandacht die we kunnen geven, naast goed onderwijs.

Jullie scoren heel goed op het thema “Werk in balans”. De teamleden ervaren kennelijk veel minder werkdruk dan elders. Hoe komt dat?

Als je in je kracht zit, kost alles minder energie en krijg je snel meer voldoening. En we krijgen veel vrijheid. Die vrijheid maakt dat je je krachten nog meer naar eigen inzicht kunt inzetten. Daarnaast zijn we met een klein team dat elkaar dus heel goed aanvult, en daarom elkaar ook kan helpen. De lijnen zijn kort, dus we vergaderen maar ééns per maand. Veel bespreken we tussendoor, bijvoorbeeld als we met z’n allen onze boterham eten.

Als team voelen we zelf ook de verantwoordelijkheid om met het thema werkdruk aan de gang te gaan, bijvoorbeeld doordat we zelf meedenken over het inzetten van werkdrukgelden. We komen zelf met initiatieven en die worden uitgevoerd. Eigenlijk zitten we als team zelf aan het stuur van de manier waarop we ons werk organiseren.

Welke rol speelt de schoolleider in dit verhaal? Die geeft kennelijk veel ruimte? Gaat alles vanzelf?

Nee, uiteraard niet. Als team krijgen we veel ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid. Onze schoolleider vervult daarin een ondersteunende rol. Zo geeft zij het voorbeeld als het gaat om open communicatie en het elkaar aanspreken. We hebben een veilige situatie hier, de meeste mensen werken hier al lang, waardoor zaken goed besproken kunnen worden, iedereen durft zijn zegje op een stevige manier te doen. Dat kan alleen als je je veilig voelt en de ruimte er is omdat je als professional om je kwaliteiten gewaardeerd wordt.

De gouden tips van Bart Verschuuren

Laat zowel de schoolleiding als het team zelf in zijn kracht zitten.

Onderzoek samen wat die kracht is, en bouw die verder uit. Als je merkt dat je in je kracht zit, en je steeds beter kunt worden, dan werk je met plezier en zijn de resultaten goed.

Een schoolleider moet dus goed in staat zijn de kwaliteiten van teamleden te herkennen én te waarderen.

En als je dan samen zorgt, naast het harde werken, voor leuke momenten om te ontspannen, dan kom je heel ver!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×